ADRESAR

KATEGORIJE

Aditivne i 3D tehnologije

Adsorberi

AGVS Automatski vođena vozila

Alati i sistemi alata za obradu i oblikovanje metala

Ambalaža

Aparati i uređaji za domaćinstvo

Aparati i uređaji za ispitivanje zavarenih spojeva

Aparati i uređaji za posebne namene

Aparati za zavarivanje i srodne tehnologije

Aplikativni softver

Apsorberi

Armature

AS/RS Automatizovana skladišta

Audio-tehnika

Autoklavi

Automatizovani merni instrumenti

Automatski sistemi i roboti

Balasti

Banka

Bankarske i berzanske usluge

Baštenska rasveta

Biofiltri

Bioreaktori

Brojači, provodnici i razvodna oprema

Centrifuge

Cevovodi

Cikloni

Čiste tehnologije

CNC mašine

CNC programabilni kontroleri, robot kontroleri, ćelijski kontroleri

Destilatori

Digestori

Dizalice

Dodatni i pomoćni materijali za zavarivanje i srodne postupke

Drobilice

Ekstraktori

Električni i neelektrični aparati, uređaji i pribor

Elektro instalacioni materijal

Elektronska razmena podataka

Elektronski merni instrumenti i uređaji

Energetska efikasnost

Fermentori

Filtra

Fizičko-hemijska zaštita

Fleksibilne tehnološke ćelije i fleksibilni tehnološki sistemi, postrojenja i proizvodna oprema

Flotatori

Foto aparati

Foto oprema

Generatori toplote – kotlovi

Globalni pozicioni sistem

Grejanje

Hemijski reaktori

Hidraulika i pneumatika

Hlađenje

Identifikovanje tovarnih jedinica

Industrijske mreže

Industrijski računari i softver

Industrijski roboti, Koboti, IoT

Industrijski senzori

Inovacije iz raznih oblasti tehnike i tehnologije

Instalaciona tehnologija i sistemi očuvanja

Instaliranje

Inteligentna kuća – umrežena kuća

Internet, Intranet, Ekstranet

Isparivači

Ispravljači

Istraživanje, eksploatacija i proizvodnja nemetala

Izmenljivi transportni sudovi

Izvori za napajanje

Kablovi i žice, izolacioni materijal

Kanalski i distribucioni sistemi

Keramički materijali

Klasifikatori

Klimatizacija

Komponente i moduli za fleksibilnu automatizaciju

Kompozitni materijali

Kompresori

Komunikacione tehnologije i oprema

Kondenzatori

Konsalting

Kontejneri

Kristalizatori

Kućna rasveta

LD (laser diode) i odgovarajuće komponente

LED arhitektonska rasveta

LED indikatori

LED kristali

LED lampe

LED moduli

LED pozadinska rasveta

Led rasveta

Logistički provajderi

Luksuzni sistemi rasvete

Magneti

Mape za praćenje vozila

Mašine za utovar

Mašine, alati i oprema za industriju stakla

Merenje

Merni instrumenti

Mešalice

Mesilice

Metali

Mlinovi

Mrežna oprema

Mreže

Muzički instrumenti

Naučno-tehnička litertura

Nove tehnologije

Nove tehnologije i oprema za prečišćavanje gasova

Nove tehnologije u oblasti pripreme pijaće i industrijskih voda

Nove tehnologije za proizvodnju električne energije

Novi oblici industrijskih proizvoda

Novi postupci prečišćavanja otpadnih voda

Numerički upravljane mašine alatke, obradni centri i merne mašine-centri

Obnovljivi izvori energije

Oprema

Oprema i proizvodi za prečišćavanje otpadnih voda

Oprema i proizvodi za pripremu vode

Oprema i softver za projektovanje primenom računara- CAD/CAM

Oprema i uređaji za prenos i distribuciju električne energije

Oprema i uređaji za proizvodnju električne energije

Oprema za formiranje i učvršćivanje tereta

Oprema za pakovanje

Oprema za profesionalne i naučne svrhe

Oprema za zaštitu pri radu

Optičko i laboratorijsko staklo

Optoelektronski senzor

Osiguranje

Oznake porekla

Palete

Paletna kolica

Peći

Podvodna rasveta

Polimeri

POS terminali

Površinska zaštita

Prerada nemetala

Prese

Primena obnovljivih izvora energije

Procesni i industrijski računari

Proizvodi crne metalurgije

Projektorska rasveta

Pronalasci

Pumpe i ventilatori u KGH tehnici

Pumpe

Računari i oprema

Radio i TV-tehnika

Rasveta za izloge

Rasveta za hitne službe

Rasveta za orjentisanje

Ravno staklo

Razmenjivači toplote

Razvoj proizvoda

Regulacija u KGH tehnici

Rektifikatori

Rude, koncentrati i druge sirovine za metalurgiju obojenih metala

Saobraćajna signalizacija

Savetodavne usluge i posredovanje

Seckalice

Senzori

Senzorne lampe koje reaguju na pokret

Senzorska periferija

Senzorski sistemi

Sigurnosna rasveta

Sintetski materijali

Sirovine za crnu metalurgiju

Sistemi besprekidnog napajanja

Sistemi i komponente za automatsku montažu, pakovanje i rukovanje

Sistemi merenja i ispitivanja

Sistemi za nekonvencionalne metode obrade (erozimati, plazma, vodeni mlaz,..)

Sita

Skladišna oprema

Softver – ERP, Softver za upravljanje logistikom, poslovna rešenja

Softver – Upravljanje radom u skladištima

Softver proizvodi za projektovanje proizvoda, tehnologija, planiranje i upravljanje proizvodnjom, ERP

Specijalna rasveta

Špedicija

Spoljna rasveta

Staklena ambalaža

Sušare

Taložnici

Tasteri, signalne lampe, provodnici

Tehnička unapređenja

Tehnologije pakovanja

Telematika

Terenska rasveta

Toplotna zaštita

Toplotne pumpe

Tovarno manipulativne jedinice

Transporteri

Ulična rasveta

Uparivači

Upotreba električne energije

Upravljanje i regulacija

Upravljanje motorima

Upravljanje otpadom

Uređaji i oprema za KGH

Uređaji i softver

Utičnice, utikači, materijal za montažu

Uzorci

Valjani, vučeni i presovani proizvodi obojenih metala i legura

Vatrostalni materijali i keramika

Ventilacija

Ventilatori

Ventili i druga armatura

Video, HI-FI

Viljuškari

Vozila

Zaštita

Zaštita elektroenergetske opreme

Zaštitni znaci

Zavarene konstrukcije

Žigovi